Proizvodnja

Kontrolisanom i intenzivnom proizvodnjom, koja karakteriše moderno voćarstvo, Atos je započeo novo poglavlje

Skladištenje

Sa ciljem da integrišemo proces čuvanja i distribucije i time obezbedimo stabilnost isporuka u okviru

Pakovanje

Različiti vidovi ambalaže omogućuju nam da odgovorimo svim zahtevima naših kupaca

Brendovi

Odabirom kvalitetnih i modernih sorti jabuka i njihovim usklađivanjem sa darovitom prirodom Fruške Gore

Proces proizvodnje

Analiza i priprema zemljišta

slika

U saradnji sa institutima i relevantnim institucijama Atos vrši analize zemljišta predvidjenog za sadnju sadnica. Zemlja mora biti idealnog sastava sa svim potrebnim komponentama kao...

detaljnije

Odabir sadnog materijala

slika

Dugogodišnje analize i praćenje svetskih trendova u rasadničarskoj proizvodnji koje sprovodi Atos rezultirale su odabirom i sadnjom visoko kvalitetnih sadnica uvezenih iz najboljih...

detaljnije

Implementacija najmodernije opreme

slika

Po ugledu na najveće i najkvalitetnije proizvodjače u Evropi, Atos voćnjak je opremljen najmodernijom tehnologijom za proizvodnju jabuke. Slobodno možemo reći da su naši voćnjaci male...

detaljnije

Sistem navodnjavanja i fertilizacije

slika

Bistra izvorska voda, dostupna u četiri bunara, najsavremenijim sistemom za navodnjavanje „kap po kap“ sprovedena je do svakog pojedinačnog stabla. Time smo omogućili da i u najtoplijim...

detaljnije

Integralna hemijska zaštita

slika

U odnosu na većinu evropskih voćnjaka Atos jabuke su u proseku 50% manje tretirane hemijskim sredstvima. Primena koncepta integralne žaštite kao i prirodni i tehnološki resursi kojima...

detaljnije

Hemijsko i ručno proređivanje plodova

slika

Korišćenjem hemijskog i ručnog proredjivanja plodova postižemo da Atos jabuke u svim fazama sazrevanja budu ujednačenog vrhunskog kvaliteta...

detaljnije

Određivanje momenta i organizacija berbe

slika

Svakodnevne analize zrelosti ploda koje obavljaju naši tehnolozi doprinose da svaka Atos jabuka bude pravovremeno ubrana kako bi se visok nivo kvaliteta sačuvao i u periodu skladištenja...

detaljnije

Transport jabuke

slika

Veliki broj specijalno konstruisanih vagonića sa posebnim plastićnim kutijama „box paleta“ sa tačno odredjenom dinamikom kruži kroz voćnjak kako bi se obezbedio brz i siguran transport...

detaljnije